EPC

Wat is een EPC?
Het energieprestatiekengetal

Het energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal. Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang: het beschermde (van energie te voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming + maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, koeling, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-)energie.

Dringend een EPC-certificaat nodig?

Bij aanvraag van een EPC-certificaat in mijn kantoor heeft u dit reeds binnen de 48 uur!
Contacteer mij voor meer informatie.

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kW/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

Voorbeeld EPC matige energieprestatie
Figuur: Voorbeeld van een matige energieprestatie. Een waarde aan de groene kant (lage energieprestatie) betekent dat de woning energiezuinig is. Een waarde aan de rode kant duidt op een energieverslindende woning.